• Partner
  • Partner
  • Partner

Zarządzanie i administrowanie Wspólnotami Mieszkaniowymi

Świadczone przez nas usługi są oparte o najwyższe standardy, wypracowane przez wiele lat funkcjonowania na rynku zarządzania zarządcy licencjonowanego Mirosłwy Siebert –Bresler, jej współpracowników oraz firmy Bart specjalizującej się w prowadzeniu księgowości podmiotów powstałych na mocy ustawy o własności lokali. W pracy kierujemy się dewizą, zgodnie z którą zarządzanie nieruchomością to przede wszystkim kreowanie jej wartości.

Poznaj ofertę →

Obsługa eksploatacyjna

Sporządzamy protokoły zdawczo-odbiorcze przejęcia dokumentacji technicznej (budowlanej, podwykonawczej i książki obiektu budowlanego), eksploatacyjnej i finansowej od dotychczasowego administratora / zarządcy lub właściciela nieruchomości. Prowadzimy i aktualizujemy ewidencję lokali, ich właścicieli i najemców, w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania nieruchomości.

Obsługa finansowo-księgowa

Zapewniamy prowadzenie ewidencji księgowej przychodów i kosztów dotyczących nieruchomości, zaliczek uiszczanych na pokrycie kosztów, a także prowadzenie rozliczeń z innych tytułów, Prowadzimy sprawozdawczości finansową, w szczególności podatkową (VAT-7, CIT-2, CIT-8), zgodnie z obowiązującym prawem.

Obsługa techniczna

Zapewniamy prawidłowe użytkowanie budynku, w tym instalacji i urządzeń w jakie jest wyposażony i przygotowujemy w tym zakresie odpowiednie przeglądy. Przeprowadzamy kontrole warunków bezpieczeństwa nieruchomości w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Obsługa prawna

Reprezentujemy Wspólnoty Mieszkaniowej przed osobami fizycznymi, prawnymi, urzędami państwowymi, organami administracji samorządowej. Przygotowyjemy umowy zawierane, aneksowane i rozwiązywane w zakresie obsługi eksploatacyjnej, obsługi technicznej na rzecz właścicieli.